pulsa en la imagen para acceder al blog

(dispositivos móviles sin Adobe Flash)

la página abrirá una nueva ventana: http:www.passatindustrial.blogspot.com

 

accede a la web antigua realizada en Adobe Flash

El projecte "Passat Industrial" sobre fotografia de patrimoni industrial engloba fotografies, exposicions, audiovisuals, diverses pagines web i properament un llibre, desenvolupat pel fotograf professional Frank Gómez, establert a Terrassa.
PASSAT INDUSTRIAL neix al 2007 amb motiu del muntatge de l'exposició "Residus Industrials, Patrimoni Industrial a Catalunya" que va tenir lloc en el Centre Cultural de Caixa Terrassa el mes de setembre de 2007, on es van aglutinar 65 fotografies fruit del treball de 22 anys de catalogació fotogràfica, d'enderrocaments, abandons, rehabilitacions i estats actuals de fabriques i edificis industrials de Catalunya, fent un especial énfasi en la transformació de ciutat industrial a ciutat postindustrial que ha experimentat Terrassa, on les velles fabriques rehabilitades oferixen nous serveis i es mostran de nou als ciutadans rescatades de la memoría i perdurant el record del nostre passat industrial.
Les fotografies del projecte PASSAT INDUSTRIAL han estat exposades en nombroses ocasions des de 1999 en diverses ciutats de Catalunya i han estat guanyadores i seleccionades en diversos premis.
El proyecto "Pasado Industrial" sobre fotografía de patrimonio industrial engloba fotografías, exposiciones, audiovisuales, diversas páginas web y próximamente un libro, desarrollado por el fotógrafo profesional Frank Gómez, afincado en Terrassa.
PASADO INDUSTRIAL nace en 2007 con motivo del montaje de la exposición "Residus Industrials, Patrimoni Industrial a Catalunya" que tuvo lugar en el Centre Cultural de Caixa Terrassa el mes de septiembre de 2007, donde se aglutinaron 65 fotografías fruto del trabajo de 22 años de catalogación fotográfica, de derribos, abandonos, rehabilitaciones y estados actuales de fábricas y edificios industriales de Catalunya, haciendo un especial énfasis en la transformación de ciudad industrial a ciudad postindustrial que ha experimentado Terrassa, donde las viejas fábricas rehabilitadas ofrecen nuevos servicios y se muestran de nuevo a los ciudadanos rescatadas de la memoría y perdurando el recuerdo de nuestro pasado industrial.
Las fotografías del proyecto PASADO INDUSTRIAL han sido expuestas en numerosas ocasiones desde 1999 en diversas ciudades de Catalunya y han sido ganadoras y seleccionadas en diversos premios.

The project "Past Events" on photography industrial heritage includes photographs, exhibits, audiovisual, various websites and soon a book, developed by professional photographer Frank Gomez, based in Terrassa.
Industrial past was born in 2007 on the occasion of mounting the exhibition "Residus Industrials, industrial heritage to Catalonia" which took place at the Cultural Centre of Caixa Terrassa the month of September 2007, where 65 photographs agglutination fruit of 22 years of work photographic documentation, demolition, abandonment, and rehabilitations current state of factories and industrial buildings of Catalonia, with a special emphasis on transforming industrial city in post-industrial city that has experienced Terrassa, where old factories rehabilitated offer new services and display back to the people rescued from the memorable and enduring memories of our industrial past.
Photographs of the proposed industrial past have been exposed on numerous occasions since 1999 in various cities in Catalonia and have been winning and selected in various prizes.